Veřejně přístupná odborná informační služba

Ofloxacin-POS® 3 mg/ml oční kapky, roztok
Dostupný na trhu

Výdej tohoto přípravku je vázán na lékařský předpis.

Další produkty