Veřejně přístupná odborná informační služba

Kanamycin-POS®, oční mast

Výdej tohoto přípravku je vázán na lékařský předpis.

Další produkty