Veřejně přístupná odborná informační služba

Dexa-Gentamicin, oční mast
Dostupný na trhu

Výdej tohoto přípravku je vázán na lékařský předpis.

Další produkty