O firmě

Filozofie firmy

Naše vize -udělejme z budoucnosti již současnost.

Jako kreativně jednající firma s vysokými standardy kvality a inovativní tvořivostí přistupujeme ke každému svěřenému úkolu s otevřeností vůči všemu novému. K naší filosofii tak náleží společně pracovat vždy na nejnovějším způsobu provedení. V budoucnosti hodláme usilovat o nepřetržitý kvalitativní růst a upevnit na trhu pozici společnosti URSAPHARM, jakožto kompetentního partnera v otázkách lidského zdraví.

URSAPHARM podporuje dobrovolnou samoregulaci farmaceutického průmyslu

URSAPHARM je členem Asociace léčiv a spolupráce ve zdravotnictví („Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e. V.“ (AKG)) , která byla iniciována v listopadu 2007 farmaceutickými společnostmi a Německou asociací farmaceutického průmyslu (BPI). AKG ve svém Kodexu chování stanoví závazná pravidla pro sebeovládání svých členů. Jsou založeny na právních předpisech platných v Německu (zákon o reklamě na léčivé přípravky, zákon proti nekalé soutěži, zákon o léčivých přípravcích, ustanovení o nabití dávek a úplatkářství v trestním zákoně).