Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Tato veřejně přístupná odborná informační služba je zřízena a provozována v souladu s platnými ustanoveními zákona o léčivech.

Zřizovatel (držitel rozhodnutí o registraci):
URSAPHARM spol. s r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, Česká republika